ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014

By administrator|Οκτωβρίου 21, 2014|ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

  

Τακτική Γενική Συνέλευση
την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.00
στο κτίριο της ΕΡΤ3 (
Λεωφόρος Στρατού)

  Συνάδελφοι, 

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.00 στο κτίριο της ΕΡΤ3 (Λεωφόρος Στρατού) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  • Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού.
  • Έγκριση προϋπολογισμού επόμενου οικονομικού έτους.
  • Απόφαση για εκκαθάριση μητρώου της Ένωσης.
  • Εξουσιοδότηση του Δ.Σ για τον καθορισμό και τον τρόπο υπεράσπισης μέσω κινητοποιήσεων κάθε εργασιακού και ασφαλιστικού μας δικαιώματος ανά ραδιοσταθμό ή σε όλους τους ραδιοσταθμούς ή σε ένδειξη συμπαράστασης σε άλλο κλάδο εργαζομένων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο   

            Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 
  Χατζηγεωργίου Κων/νος                                  Γεωρνταμιλής Βασίλειος