Αργία Πρωτομαγιάς 2016

By etermth|Απριλίου 22, 2016|ΕΙΔΗΣΕΙΣ|

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Tεχνικών Ραδιοφώνου, η 1η Μαΐου είναι αργία για τους Τεχνικούς Ραδιοφώνου (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς).

Με απόφαση (Αριθμ. 12618/288/17.3.2016, ΦΕΚ Β” 826/28-03-2016) του υπουργού Εργασίας, η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε για την Τρίτη 3-5-2016.

Σε περίπτωση που τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Χατζηγεωργίου Κων/νος                                      Καζαμπάκας Αθανάσιος