ΑΡΓΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

By etermth|Μαρτίου 21, 2017|ΕΙΔΗΣΕΙΣ|

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Tεχνικών Ραδιοφώνου, η 25η Μαρτίου είναι αργία για τους Τεχνικούς Ραδιοφώνου (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς).

 

Σε περίπτωση που τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

 

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
    Χατζηγεωργίου Κων/νος                              Καζαμπάκας Αθανάσιος