Αργία 26ης Οκτωβρίου 2017

By etermth|Οκτωβρίου 24, 2017|ΕΙΔΗΣΕΙΣ|

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την απόφαση της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1558, τεύχος δεύτερο, 15/11/2005 – κανονιστική απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 22/οικ.13248/21-10-2005), η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση που Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Χατζηγεωργίου Κων/νος                                  Καζαμπάκας Αθανάσιος