Αργία 28ης Οκτωβρίου 2017

By etermth|Οκτωβρίου 25, 2017|ΕΙΔΗΣΕΙΣ|

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου, η 28η Οκτωβρίου είναι αργία για τους Τεχνικούς Ραδιοφώνου (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς).

Σε περίπτωση που Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Χατζηγεωργίου Κων/νος                                  Καζαμπάκας Αθανάσιος